7 Niepokojących Sygnałów, Które Nie Pozwalają Ci Tworzyć Strony

TML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATW

7 Niepokojących Sygnałów, Które Nie Pozwalają Ci Tworzyć Strony strony internetowe rybnik

O technologii HTML 5 w Wikipedii

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATW